PRISER

 

Tekniska Texter

Följande priser aves per mapp (1500 nedslag I originaltexten). Priserna kan höjas en del beroende på textens svårighetsgrad och hur knapp leveranstiden är.

 

Euro:  25,00

 

 

Website översättning

Följande priser aves per ord. Priserna kan höjas en del beroende på textens svårighetsgrad och hur knapp leveranstiden är.

 

Euro: 0,10

 

 

Icke-tekniska texter, litterära texter samt

handelskoorespondens och intyg, betyg etc.

Följande priser avses per mapp (1500 nedslag I originaltexten). Priserna kan höjas en del beroende på textens svårighetsgrad och hur knapp leveranstiden är.

 

Euro: 20,00

 

  |  Tillbaka  |